proefles?
slide slide slide slide slide slide slide slide slide

VZW

Welkom op onze webstek

Karate betekent letterlijk "lege hand" en duidt op het ongewapend gevecht. Het is een oosterse gevechtsport waarbij de ledematen gebruikt worden als natuurlijke aanvals- en verdedigingswapens. Shotokan is de meest beoefende stijl van het moderne karate. Shotokan karate omvat lage standen en harde technieken. Verder wordt er veel geoefend op kihon (basisoefeningen), kata (schijngevecht) en kumite (sparren). Shoku-kan, opgericht in 1982 door onze sensei Marnix De Vos, betekent "De plaats waar men Shotokan karate beoefent". Shoku-kan is een karate-club aangesloten bij de Japan Karate Association (de JKA), een traditionele karateschool binnen de Shotokan stijl. In januari 2015 werd de vzw SHOKU-KAN opgericht ter bescherming van de clubleden.

Eens proeven?

De gratis initiatielessen zijn bedoeld om je te laten proeven van JKA Shotokan Karate. Iedereen vanaf 6 jaar mag deelnemen. Deelname kan in gewone sportkledij en gebeurt op blote voeten.

Inschrijven?

Het lidgeld bestaat uit 2 delen: [1] Verzekering & vergunning bij de Vlaamse Karate Federatie (35€ per jaar) en [2] het lidgeld voor de club (70€ per jaar voor leden jonger dan 14 jaar en 90€ per jaar voor leden vanaf 14 jaar). De gezinskorting bedraagt 10% voor een tweede lid en 20% vanaf het derde lid.Sporthal van het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke

Woensdag18:30 - 20:00kumitetraining
Vrijdag19:00 - 20:306 - 14 jaar
Vrijdag20:30 - 22:00vanaf 14 jaar
Zondag10:30 - 12:00allen


Mutualiteit


Karateka's aangesloten bij een mutualiteit kunnen per sportjaar een tegemoetkoming krijgen. Geinteresseerden kunnen contact opnemen met de secretarisVerzekering


Karateclub SHOKU-KAN is aangesloten bij de VLAAMSE KARATE FEDERATIE (VKF) onder clubnummer 4085


De officiële aansluiting bij de VKF heeft als voordeel dat elk lid verzekerd is tegen ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid.


Aansluiting omvat de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en de lichamelijke ongevallen van de sportfederatie, haar bestuurders, haar personeel, haar aangestelde(n), haar aangesloten clubs, al diegenen die een bepaalde taak krijgen toegewezen en in ondergeschikt verband staan en zelfs de niet-leden bij sportpromotionele activiteiten, ingericht door de federatie of haar aangesloten leden en de vzw’s of feitelijke verenigingen opgericht in de schoot van de federatie en van haar clubs.


Toch een ongeval?


Aangifte van een ongeval moet gebeuren binnen de 24 uur. Dit kan aan de hand van een ongevalformulier. Bij ongeval of kwetsuur van een karateka tijdens de trainingen, wedstrijden of alle andere sportieve organisaties door het clubbestuur georganiseerd, moet een ongevalformulier worden opgemaakt door de karateka (de clubsecretaris kan hierbij helpen) en de behandelende geneesheer. De karateka of clubsecretaris zorgt voor het doorsturen naar de makelaar (Kantoor Palmers).

Teneinde het administratief verloop van deze zaak te kunnen volgen is het best een kopie van deze melding naar het VKF - secretariaat te sturen of zelf bij te houden.